Přejít k hlavnímu obsahu

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Vážení zákazníci,

 

společnost Albion Cars s.r.o. klade maximální důraz na ochranu Vašeho soukromí v souladu s

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR. Přinášíme Vám proto

následující nejdůležitější informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů.

 

1. Jaké údaje zpracováváme?

Ve Vašem případě zpracovává společnost Albion Cars s.r.o. následující osobní údaje:

- jméno a příjmení, telefonní a e-mailové spojení, název firmy, IČ a DIČ, adresa,

- údaje o zboží a službách, které jste u nás objednali, včetně servisní historie, Vašich požadavků

na služby, podnětů, žádostí o zkušební jízdy a Vaší účasti na předváděcích akcích značky

Jaguar Land Rover,

- údaje obsažené v účetních a daňových dokladech, které Vám byly vystaveny.

 

2. Na základě čeho, za jakým účelem a jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti Albion Cars s.r.o. pro účely zajištění Vaší

informovanosti o nabídce zboží a služeb značky Jaguar Land Rover je dobrovolné, Vaše osobní údaje

zpracováváme v tomto případě na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje takto zpracováváme

po dobu pěti let od poskytnutí Vašeho souhlasu. Máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat písemně, či

e-mailem zaslaným na naši adresu.

Zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme ke splnění právních povinností a povinností

vyplývajících ze smlouvy uzavřené s Vámi, se omezuje pouze na údaje, které jsou nezbytné pro

splnění těchto povinností, doba jejich zpracování je dána dobou smluvních povinností (např. záruka),

či vyplývá z příslušných právních předpisů (zejména daňové a účetní předpisy).

 

3. Komu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, či předáváme?

Vaše osobní údaje předáváme pouze společnosti Jaguar Land Rover Austria GmbH (FN 84604v), se

sídlem Siezenheimer Strasse 39a, 5020 Salzburg, Rakousko a dále subjektům zajišťujícím pro nás

podpůrné činnosti – rozesílání informací, a to pouze pro účel rozesílání informačních textů a nabídek,

které probíhá vždy na základě naší žádosti. Subjekty zajišťující výše uvedené činnosti průběžně

měníme a doplňujeme, vzhledem k těmto aktualizacím a změnám jsme připraveni Vám k Vašemu

písemnému, či e-mailovému dotazu sdělit aktuální seznam takovýchto subjektů.

 

4. Vaše práva dle platné právní úpravy

Rádi bychom Vás informovali, že dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů máte následující

práva:

- právo na přístup k Vašim osobním údajům, které zpracováváme,

- právo na opravu Vašich osobních údajů v případě, že by byly v kterémkoli směru nesprávné,

nepřesné, či neúplné,

- právo požadovat výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,

- právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů,

- máte též právo na přenositelnost údajů, které jste nám poskytl a které automatizovaně

zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, a to ve strukturovaném, běžně používaném a

strojově čitelném formátu,

- kromě výše uvedeného máte též právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad

pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

V případě jakýchkoli nejasností, či dotazů ohledně zpracovávání Vašich osobních údajů se na nás

můžete kdykoli obrátit písemně na adrese: Albion Cars s.r.o., V Oblouku 729, 252 43 Průhonice, či e-

mailem na adrese GDPR@albioncars.cz.